آخرین مهلت ارسال مقالات

31 تیر 10 مرداد

 اعلام نتایج داوری مقالات

31 تیر  12مرداد

آخرین مهلت ثبت نام

15 مرداد

تاریخ برگزاری

8 و 9 شهریور


 
آدرس دبیرخانه کنفرانس:
مازندران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گروه مهندسی صنایع

کد پستی: 
71167- 47148

شماره های تماس: 
                         011-3550-1167
                         011-3550-1383
                         0911-893-5872
آدرس ایمیل کنفرانس:
isobm2017@gmail.com
آدرس کانال تلگرامی:
     ISOBM2017@
صفحه اصلی > معرفی کنفرانس
.: معرفی کنفرانس

توسعه صنایع نوین و کسب و کار های دانش­ بنیان اصلی­ ترین مؤلفه در پیشبرد اقتصاد مقاومتی است. از آنجا که توسعه زیرساخت­ های مرتبط بدون در نظر گرفتن زیر سیستم­ های بهینه و فرآیندهای سازمانی بهبود یافته امکان­پذیر نبوده و از اولویت ­های امروز کشور است، لذا "اولین کنفرانس بهینه­ سازی سیستم­ ها و مدیریت کسب و کار" با هدف کمک به توسعه مزیت­ های رقابتی منطقه شمال کشور و اثرگذاری در تعاملات صنعتی ایران عزیز برگزار می­ گردد.

 محوریت اصلی برگزاری کنفرانس تمرکز بر بهینه ­سازی سیستم­ های تولیدی و خدماتی است. علاوه بر این، از آنجا که سیستم ­های سلامت، غذا، کشاورزی و گردشگری از مزیت ­های اصلی منطقه به شمار می­ رود، بررسی پیشنهادهای محققین برای ارتقاء و بهبود این سیستم ­ها نیز از محورهای اصلی این کنفرانس است. هم­چنین تمرکز بر کسب و کارهای نوآورانه و صنایع دانش­ بنیان، به عنوان عامل اصلی اثرگذاری در اقتصاد ملی درون زا از دیگر محورهای کنفرانس است.